VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

 

 

Jour- & Familjehem

 

-Vi erbjuder konsultstöd. Dvs utreda jourhem och familjehem.

 

-Våra jour- och familjehem utreds av kompetenta utredare innan en placering sker.

 

 

 • Jourhem - En trygg hemmiljö, med tillgång till kvalificerat stöd, som uppfyller barnets behov, under en kortare eller längre

tid.

 

 • Familjehem - En familj som tar emot barn för ett långvarigt boende. Familjehemmen är den operativa kärnan för barnet/ungdomens utveckling då den dagliga kontakten sker genom dem.

 

 • Förstärkt familjehem - Ett familjehem med ökat stöd. Vanligtvis för barn med speciella behov.

 

 • Akutplacering

 

 

Vi har kontakt med våra hem utifrån behov minst en gång/vecka.

Vi lämnar jour- & familjehem råd, stöd och utbildning som behövs för att kunna skapa så trygg miljö som möjligt för barnet.

 

Familjen är en viktig del av barnet/ungdommens uppväxt det är därför som vi endast arbetar med noga utvalda familjer som vill arbeta med att kunna ge ett barn:

 • trygghet
 • god omsorg
 • trygga relationer
 • motivering
 • struktur

   

   

Vi är i beredskap dygnet runt för våra uppdragsgivare, familjehem och barn!

ADRESS:

Kontakt Bandet AB

Box 26024

750 26 Uppsala

 

Telefon: 070-794 83 07

E-post: info@kontaktbandet.se

ORG.NR: 559014-6089

COPYRIGHT @ 2015 KONTAKT BANDET AB Webbmaster: Design Sverige